Rosa (Elisabeth) Gerritsen, spiritueel lifecoach voor HSP-mensen.

Rosa (Elisabeth) Gerritsen

06-2917 4602
mail@rosaelisabeth.nl

“Ook al is het licht nog zo helder, kun je midden in de duisternis staan” – Rosa (Elisabeth) Gerritsen

That’s me and my story

Ik ben Rosa (Elisabeth) Gerritsen, geboren en getogen op een boerderij in Oostenrijk en al meer dan de helft van mijn leven woonachtig in Apeldoorn. Mijn paplepel zat vol met oude kennis over hoe alles met elkaar verbonden is, iedereen zijn verantwoording hierin heeft en hoe het zesde zintuig werkt.

Om mij los te maken van mijn wortels heb ik in eerste instantie voor een carrière binnen de procestechniek gekozen. Praktisch, duidelijk en analytisch. Ook daar kwam ik mijn echte persoonlijkheid tegen. Onbewust uitverkoren tot spin in het net als het om intermenselijke uitdagingen ging, betrokken bij het welzijn van de medemens en sneller vermoeid dan anderen. 

Hoogsensitieve sensatiezoekers (HSS)

Na een carrière-switch ontdekte ik dat ik onderdeel ben van het selecte clubje van hoogsensitieve sensatiezoekers (HSS). Ja, zij bestaan! 

30% van alle hoogsensitieve personen (HSP) heeft dus voldoende prikkels nodig om goed te kunnen functioneren. Hooggevoeligheid  is een persoonlijkheidskenmerk dat bij 20% van de bevolking voorkomt, evenveel bij mannen als vrouwen en het is wetenschappelijk bewezen. Hoogsensitieve mensen nemen meer informatie uit de omgeving op en verwerken deze op een diepere manier. Je herkent ze vaak aan eigenschappen zoals empathisch, flexibel, creatief, oog voor details (vooral met betrekking tot het welzijn van mensen) en een hoog gevoel voor rechtvaardigheid.

Mijn werkveld als spirituele lifecoach

In mijn werk als spirituele lifecoach komen (wetenschappelijke) kennis, intuïtie en ervaringsdeskundigheid bij elkaar. Mijn ervaringsdeskundigheid gaat – door diverse life events die ik heb mogen doorleven – vele malen verder dan “enkel” hoogsensitiviteit en ook het werkveld van re-integratie is mij vertrouwd. 

Thema’s binnen mijn coaching zijn:

– Van fixed naar growth mindset;

– De kwaliteiten achter persoonlijke uitdagingen ontdekken;

– Kennismaking met neurodiversiteit als vriend en kwaliteit;

Mijn klanten

Lang niet iedereen die bij mij aanklopt, herkent zich in eerste instantie aan woorden zoals hoogsensitiviteit, autisme, dyslexie, dyscalculie of (onderkende) hoogbegaafdheid. Toch zijn dit de woorden waarmee mijn doelgroep beschreven kan worden. 

Wellicht herken jij je in de mix van eigenschappen als empathisch, flexibel, creatief, oog voor details (vooral met betrekking tot het welzijn van mensen) en een hoog gevoel voor rechtvaardigheid.

Velen hebben al jong en vaak onbewust een strategie ontwikkeld waardoor deze eigenschappen onzichtbaar worden en toch blijven zij op een andere manier weer opvallen. Het inzetten van een strategie waarmee je jouw eigen natuur onderdrukt, kost altijd extra energie en zorgt uiteindelijk voor persoonlijke uitdagingen. Persoonlijke uitdagingen waardoor het begint te knellen in het leven omdat de innerlijke balans verstoord raakt. 

Ik geloof ook in de wijsheid die wij in ons dragen, de kracht van kennisdeling en elkaar inspireren. Dit vind je ook terug in mijn coaching.

Mijn boek: De kunst van het luisteren naar jezelf

In het kader van inspireren heb ik een semi-autobiografisch boek geschreven met de titel De kunst van het luisteren naar jezelf. Persoonlijke reflecties op inspirerende citaten. Een boek dat uitnodigt om soms een klein stukje te lezen en te reflecteren. 

Herkenbaar?

Heb je tijdens het lezen het gevoel “Hmm, dit zou mogelijk over mij kunnen gaan …” of is de frase “Ik heb het gevoel dat …” jouw bekend? Schroom dan niet om met mij contact op te nemen. 

Met vriendelijke groet,

Rosa (Elisabeth) Gerritsen

06-2917 4602
mail@rosaelisabeth.nl