Disclaimer - 100BesteCoaches

Disclaimer

Het online platform 100BesteCoaches dat 100 coaches aanbiedt, is een advertentieplatform voor coaches en dient alleen als intermediair tussen de coaches en hun klanten. De eigenaar van het platform 100BesteCoaches is niet verantwoordelijk voor de communicatie en interactie tussen de coach en de klant of opdrachtgever en kan geen garanties bieden voor de resultaten die de klant kan behalen door het gebruik van de diensten van de coach. Noch voor resultaten die de coach kan behalen door het gebruik van de diensten van het platform en het contact met de klant. Het platform biedt geen medische, psychologische of juridische adviezen of diagnoses. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te bepalen of de coach geschikt is voor zijn of haar specifieke behoeften en om eigen onderzoek te doen voordat hij of zij de diensten van een coach aanneemt. Het is ook de verantwoordelijkheid van de coach om te bepalen en te beslissen met de klant een zakelijke overeenkomst af te sluiten. De eigenaar van het platform is niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies, schade of letsel die voortvloeit uit de inhoud op de site 100BesteCoaches noch uit communicatie of interactie tussen de coach en de klant, inclusief financiële verliezen, emotionele of psychologische trauma’s en fysieke blessures. Het platform is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten die door de coaches worden geleverd. Eventuele klachten over de diensten van een coach moeten rechtstreeks aan de coach worden gericht. 100BesteCoaches is geen partij in deze. Eventuele klachten over de (overeengekomen) verplichtingen van een klant of opdrachtgever moeten rechtstreeks aan de klant of opdrachtgever worden gericht. 100BesteCoaches is geen partij in deze. Door gebruik te maken van het platform, gaat de klant akkoord met deze disclaimer en vrijwaart de eigenaar van het platform van alle aansprakelijkheid aangaande de interactie met de coaches die via het platform zijn gevonden. Door gebruik te maken van het platform, gaat de coach akkoord met deze disclaimer en vrijwaart de eigenaar van het platform van alle aansprakelijkheid aangaande de interactie met de klanten die via het platform zijn gevonden.